Presentatie plan van aanpak Fusieplan Meppeler voetbalverenigingen

Beste Alcideanen,
 
Helaas kon op 15 november onze Algemene Ledenvergadering (ALV) niet doorgaan. Wij hebben ervoor gekozen om de ALV uit te stellen tot eind januari 2022. Reden hiervoor is dat we heel graag ‘live’ met onze leden willen vergaderen. Uiteraard mits de Corona-regels dit toestaan.
Een onderwerp op de agenda is de presentatie van het Plan van Aanpak met betrekking op de samenwerking tussen de drie Meppeler Voetbalverenigingen. De presentatie zou op 15 november op de ALV van de drie verenigingen gelijktijdig worden gepresenteerd. Dit gaat nu helaas niet lukken.
FC Meppel laat de ALV vandaag, maandag 29 november, digitaal plaatsvinden. Zij informeren hun leden over het plan van Aanpak. M.v.v. Alcides heeft er
daarom voor gekozen om de leden via de clubsite op de hoogte te brengen van de inhoud van het Plan van Aanpak en niet te wachten tot de uitgestelde ALV van januari 2022.
 
Bijgevoegd de link om de presentatie te bekijken.
 
Tijdens de ALV van januari 2022 zullen we hier uiteraard nog stil bij staan. Een uitnodiging voor de uitgestelde ALV zullen wij op een later moment versturen.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur M.v.v. Alcides
Stephan Lammerink
voorzitter