Rubber korrels kunstgrasveld


Het programma Zembla heeft woensdag aandacht besteed aan rubberkorrels die zich bevinden op kunstgrasvelden. Een Amerikaanse voetbaltrainster waarschuwde in de uitzending voor deze korrels, die zijn gemaakt van oude autobanden. Een aantal deskundigen sluiten zich bij haar aan. Mvv  Alcides heeft de uitzending bekeken en zal zsm contact zoeken met de gemeente en de KNVB over de uitzending.

Rubbergranulaat

In Meppel wordt rubbergranulaat, oftewel de rubberkorrels, ingestrooid op kunstgrasvelden. Deze korrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen krijgt als een natuurlijk  grasveld. De stof is onlangs toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Onderzoek

Door de Europese Commissie is opdracht gegeven aan een bedrijf om onderzoek te doen naar de samenstelling van rubbergranulaat en de effecten op de gezondheid. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten worden rond februari 2017 verwacht. 

Op verzoek van de Nederlandse overheid is in 2008 door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van de rubberkorrels. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden.

Situatie bij Mvv Alcides

In Meppel gebruiken wij rubbergranulaat dat moet voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Met dit kenmerk worden milieu- en gezondheidseisen aan korrels gesteld. Het gaat hierbij onder andere over eisen aan het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen.

Op basis van het RIVM-advies en de eisen die het Milieukenmerk worden opgelegd is in Meppel bij de drie kunstgrasvelden op Ezinge voor het gebruik van rubbergranulaat gekozen. Dit wordt overigens in bijna alle gemeenten in Nederland toegepast. 

Wat gaat Mvv Alcides doen?

Het bestuur van Mvv Alcides is zich bewust van de kritiek van deskundigen en volgt de resultaten van het Europese onderzoek met veel belangstelling. De vereniging zal hierover op zo kort mogelijke termijn in contact treden met de gemeente Meppel en voetbalbond KNVB. Daarnaast zal Mvv Alcides aandringen op een nieuw onderzoek van het RIVM, zodat er duidelijk en zo snel mogelijk in kaart kan worden gebracht of er gezondheidsrisico’s zijn.

6 oktober 2016 Bestuur Mvv Alcides