SamenLoop voor Hoop

Loop jij ook mee?

Momenteel is Alcides bezig om een team op de been te krijgen voor de 'Samenloop voor Hoop' vanaf zaterdag 29 augustus 12.00 uur tot 30 augustus 12.00 uur in het Meppeler Wilhelminapark.

In teamverband wandelt het team 24 uur in estafettevorm een speciaal parcours om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker door het KWF.
Teamleden lopen gedurende 24 uur afwisselend op de baan, zodat er altijd minstens één teamlid wandelt als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker!...
De inleg per deelnemer is 15 Euro. Wandelaars kunnen zich ook laten sponsoren om zo nog meer geld voor het KWF in te zamelen.
Je kunt je als team (circa 10 tot 15 personen) of individueel aanmelden om samen een deelnemend Alcides-team te vormen.

Tevens zijn wij op zoek naar een persoon die dan de coördinatie van dit loopteam op zich wil nemen. Aanmeldingen kunnen gedaan worden via secretaris@alcides.nl 
Voor meer info over de 'Samenloop voor Hoop' zie www.samenloopvoorhoop.nl/meppel.

Bestuur Mvv Alcides