Uitgifte trainingspakken en tassen 123Inkt.nl


Uitgifte trainingspakken en tassen 123Inkt.nl


De kleding van 123Inkt.nl is binnen! De tenuetassen worden op dit moment gevuld door Diana Boven. De sponsorcommissie heeft samen met INeedIt de trainingspakken en de tassen voorzien van een nummer. In de week van 4 september worden de pakken en de tassen uitgegeven aan alle jeugdleden. Een schema hiervoor wordt eind augustus verstuurd. De jeugdleden van Alcides krijgen de trainingspakken en tassen in bruikleen, per lid dient een borg te worden betaald van 25 euro. Tevens moet er  een bruikleenovereenkomst worden getekend, waarop de nummers van de pakken en de tassen worden geregistreerd.  Deze bruikleenovereenkomst moet bij de uitgifte door één van de ouders worden ondertekend.

Als er vragen en/of opmerkingen zijn over de uitgifte van de trainingspakken en tassen, dan kun je een mail sturen naar jeugdsponsoring@alcides.nl.

N.B. voor de meidenteams die samengaan met FC Meppel geldt dit niet, voor deze teams wordt andere kleding besteld!