Uitkomsten nader onderzoek RIVM met betrekking tot kunstgras-fill granulaatVandaag zijn de uitkomsten van het nadere onderzoek naar de effecten van de fill in ons kunstgrasveld naar buiten gekomen.
Daaruit is gelukkig duidelijk geworden dat er geen noemenswaardige kankerverwekkende nadelige effecten kunnen worden aangetoond met betrekking tot het gebruik van ons soort kunstgrasveld.
De KNVB heeft inmiddels ook van de conclusies uit het vandaag verschenen rapport kennis genomen en aangegeven dat het verantwoord is om op dit soort kunstgrasvelden te voetballen. “Het sein staat op veilig”.
Om die reden heeft het hoofd-bestuur van Alcides vandaag besloten ons kunstgrasveld met onmiddellijke ingang weer voor alle leden voor gebruik open te stellen. Na de winterstop zal alles weer bij het oude zijn met betrekking tot trainingstijden etc.

Overigens zal het bestuur van Alcides, bij voorkeur in ogezamenlijkheid met de twee andere voetbalverenigingen op Ezinge, alsmede met gebruiker Stad en Esch, er bij de gemeente wel op aandringen om de bestaande toplagen van de drie kunstgrasvelden niet pas in het geplande jaar 2019 ( 10 jaar na eerste ingebruikname ) te vervangen, maar zo veel als mogelijk eerder.
Op dat moment zou bij vervanging ook voor een andere fill dan het huidige granulaat kunnen worden gekozen.
Contacten hierover zullen op korte termijn worden gelegd.