Voor de trainers: meekijken teamindeling op 11 meiEr wordt hard gewerkt achter de schermen aan de teamindeling. Afgelopen seizoen hebben interne scouts gekeken bij trainingen en wedstrijden en hebben trainers het Spelervolgsysteem ingevuld zodat er een zo goed mogelijk beeld van de jeugdspelers komt.
Om er voor te zorgen dat de indeling zo zorgvuldig mogelijk gebeurd kunnen de trainers op donderdag 11 mei kijken met het team van de interne scouting en wel op de volgende tijden:
  • 19.00 - 19.30 uur inloop huidige trainers F (O9, O10) pupillen teams
  • 19.30 - 20.00 uur E (O11) pupillentrainers
  • 20.00 - 20.30 uur D (O12, O13) pupillentrainers
  • 20.30 - 21.30 trainers C/B juniorenteams.(O15, O17)
HJO Eddy Kuik,
mede namens de werkgroep interne scouting.