VTZ- nieuws

Achter de schermen van Alcides zijn veel vrijwilligers druk om het voetballen in goede banen te leiden.
Zo ook in de VTZ, hier wordt onder andere het beleid bepaald, trainers aangesteld, aan  interne/externe scouting gedaan, coördinatoren aangestuurd en verantwoording afgelegd aan het dagelijks bestuur. Niet altijd even relevant en zichtbaar voor de voetballers maar wel nodig.

Binnen de VoetbalTechnischeZaken – Jeugd - heeft Patrick de Jonge een andere rol gekregen en hij wordt opgevolgd door Sven Zeeman. Sven’s  rol als Organisatorisch Hoofd Jeugd Opleiding wordt overgenomen door Arjen Zelhorst.
Arjen is in deze rol verantwoordelijk voor het organisatorische deel van het jeugdvoetbal. Hij begeleidt de sectie coördinatoren (A-junioren  t/m F-pupillen) die in hun rol weer de leiders begeleiden.

Arjen is een bekende binnen Alcides, hij is hoofd van het wedstrijdbureau en ondersteunt Stefan Jansen in zijn taak als scheidsrechters coördinator.  
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
VTZ Alcides