Gezocht!!!!, enthousiaste mensen die de supportersvereniging weer nieuw leven in willen blazen

Buitengewone Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Alcides.

Op woensdagavond 28 februari j.l. werd in het clubhuis van Alcides de buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden van de Meppeler Supportersverening Alcides.

Het bestuur had deze vergadering uitgeschreven omdat er een onwerkbare situatie was ontstaan door het aftreden van twee bestuursleden in januari j.l.. 
Bij het ontbreken van nieuwe bestuurskandidaten zag het bestuur van de 80-jarige supportersvereniging geen andere mogelijkheid dan in het geheel af te treden en niet herkiesbaar te zijn.
In overleg met de aanwezige leden is echter op deze vergadering besloten dat het huidige bestuur nog in functie blijft, maar dat de activiteiten op een lager pitje gezet gaan worden èn dat er, in samenspraak met het hoofdbestuur van Alcides , gezocht gaat worden naar enthousiaste mensen die de supportersvereniging weer nieuw leven in willen blazen.