Verdere samenwerking jeugd Alcides - FC Meppel
 
Alcides en FC Meppel gaan de bestaande samenwerkingsverbanden uitbreiden met Samenwerkende Teams in de jeugdcategorie JO 19!
 
FC Meppel en Alcides hebben inmiddels al ervaring opgedaan met samenwerkingsverbanden. Natuurlijk de inmiddels al niet meer weg te denken en succesvolle samenvoeging van het vrouwenvoetbal, dat inmiddels verder wordt uitgerold naar de meidenteams.
Maar ook op andere gebieden zijn er tussen de clubs al gedurende enkele jaren gesprekken gevoerd om er klaar voor te zijn als er zich situaties voordoen die vragen om samenwerking.
 

Aanleiding

Onlangs hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die de wens tot samenwerken hebben versneld. Het betreft de situatie bij de jeugdcategorieën JO 19 bij beide clubs. We zien daar al enige jaren dat deze leeftijdscategorie kwetsbaar is als het gaat om aantallen en kwaliteit. Het ene jaar kan het heel goed zijn, het andere jaar minder goed. De oorzaken daarvan zijn heel divers (studie, werk…) waardoor het lastig is hier een langetermijnbeleid op te voeren. Bovendien is het voor de spelers veel minder aantrekkelijk als er onvoldoende aantallen of kwaliteit is.
 
Er is toen snel geschakeld tussen de besturen en al snel was de gezamenlijke conclusie dat we samen veel minder kwetsbaar zijn. En kunnen we de leden een veel beter podium bieden. Zowel voor prestatief als recreatief ingestelde spelers! Bovendien kan de doorstroming naar de respectievelijke selectie-elftallen hierdoor beter worden gewaarborgd omdat het gemiddelde niveau zal stijgen.
De JO19 teams van FC Meppel en Alcides gaan dus samen verder in het komende seizoen!
 

Proces

Om het proces tot samenwerking tot een goed einde te brengen, hebben de voorzitters van Alcides en FC Meppel en de bestuursleden (Voetbal) Technische Zaken, gezocht naar 100% clubmensen, die enerzijds de belangen van de eigen club zullen bewaken, maar anderzijds het belang en de noodzaak inzien van samenwerking. Die hebben we gevonden. Eddy Kuik, Jacob Botter, Jan Lijzen en Dirk Jan van der Meulen hebben een en ander nauwgezet bekeken en uitgewerkt. Ze krijgen daarbij ondersteuning vanuit de KNVB. Dat proces is zeker nog niet afgerond. Maar we vinden het wenselijk en logisch om nu alvast duidelijkheid te verschaffen over de gekozen koers.
 

Informatieavond

Daarom gaan we de direct betrokkenen op zeer korte termijn, namelijk woensdag 3 mei om 19.00 uur, uitnodigen voor een informatieavond in de kantines van beide clubs. Iedere speler en eventueel ouders krijgen hierover persoonlijk een uitnodiging.
Tijdens die bijeenkomst zullen Eddy Kuik en Dirk Jan van der Meulen uitleg geven, vertellen wat er de komende tijd gaat gebeuren en natuurlijk vragen beantwoorden.
 
Zowel de stuurgroep (Eric Grotens, Hans ter Voorde, Sven Zeeman en Adriaan de Jonge) als de projectgroep (Jacob Botter, Eddy Kuik, Dirk Jan van der Meulen en Jan Lijzen) hebben het volste vertrouwen in elkaar en in de gekozen route. We willen ons enthousiasme en motivatie graag delen met iedereen. Dus zodra er nieuws is, zullen we dat volledig, transparant en snel wereldkundig maken.
 

Vragen

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn of nog zullen komen. Die kunnen natuurlijk altijd gesteld worden aan de leden van de projectgroep:
Jan Lijzen: jwlijzen@hotmail.com
Jacob Botter: botterjacob@gmail.com
Eddy Kuik: kuikjae@gmail.com
Dirk Jan van der Meulen: dirkjanvdm@telfort.nl