Voetbal Technische Zaken (VTZ) zoekt versterkingNa een mooie periode van ruim vier jaar stoppen Hans Smit (voorzitter VTZ) en Bert van Halen (lid VTZ) met hun VTZ-activiteiten. Het is tijd voor vernieuwing en indien mogelijk verjonging.

Daarom deze oproep:
Meld je aan bij de VTZ van Mvv Alcides en lever je bijdrage aan een (nog) beter Alcides!
VTZ is concreet op zoek naar een nieuwe voorzitter VTZ en algemene versterking van de VTZ. Iedere mogelijke versterking is welkom, dus durf je aan te melden om met ons in gesprek te gaan over de toekomst van Alcides en om structureel hieraan (op deelgebied) een bijdrage te leveren. Een vrouw/man die persoonlijk en inhoudelijk graag een bijdrage wil leveren aan ons voetbalbeleid is zeer welkom.

Versterking is nodig om een volgende stap met Alcides te kunnen maken op het gebied van voetbalbeleid, talentontwikkeling van spelers en trainers, regionale versterking en verankering met andere clubs en marketing & communicatie van onze club. Daarom is juist nu extra inhoudelijke versterking met de juiste bemensing op deze terreinen hard nodig.

Een nieuwe voorzitter VTZ is nodig om de VTZ-activiteiten in goede banen te leiden en om in het hoofdbestuur voetbaltechnische zaken te behartigen. Dit doet de voorzitter samen met Sven Zeeman (VTZ jeugd).

Specifiek voor een nieuwe voorzitter VTZ (vrouw/man) zijn de volgende zaken nog van belang; verbinding kunnen maken, regie kunnen voeren, oog hebben voor bestaande en nieuwe voetbalontwikkelingen, organisatietalent bezitten en gemakkelijk op ieder niveau kunnen communiceren.

Interesse of vragen?
Kijk eens op de website van Alcides bij Voetbal Technische Zaken.
Je kunt ook altijd bellen met Hans Smit (06-51993358) of Sven Zeeman (06-55140968) of een ander VTZ-lid.

Wij rekenen op jullie inbreng en ideeën.

Met hartelijke groet,
VTZ