Eerbetoon voor Arie van der Weide

De Supportersvereniging Alcides heeft op hartverwarmende wijze afscheid genomen van haar penningmeester Arie van der Weide.
Na bijna eenentwintig jaar deze functie in het bestuur van de supportersclub te hebben vervuld, werd hij benoemd tot erelid en kreeg hij tevens een toepasselijk afscheidscadeau.
De taak van penningmeester was Van der Weide op het lijf geschreven. Als er weer eens een beslissing op financieel gebied moest worden genomen, dan gaf hij daarop meestal een voor hem kenmerkend antwoord: 'Het is niet dat ik het er niet mee eens ben, maar je kunt het geld maar één keer uitgeven. Dus denk er met z'n allen goed over na voor je een beslissing neemt, je weet wat wij in de kas hebben.'
Arie van der Weide was in al die jaren trouwens niet alleen een goede 'schatbewaarder', maar ook vervulde hij jaarlijks een echte voortrekkersrol bij de hamburgerverkoop in het pinksterweekend, dit in het kader van het jeugdtoernooi om de Drenthe Cup (voorheen bekend als het Eurosportringtoernooi). In al die jaren was zijn echtgenote Coby degene die hem hierbij steevast ter zijde stond.
Arie van der Weide gaat trouwens nog niet helemaal verloren voor de Supportersvereniging Alcides, want hij heeft aangegeven om 'vanaf de zijlijn' nog steeds hand- en spandiensten te willen verrichten.
© Daan Prest