Voetbal Technische Zaken (VTZ)

VTZ is beleidsmatig verantwoordelijk voor alle voetbalzaken binnen onze club en stuurt de uitvoering hiervan aan. Ook is VTZ medeverantwoordelijk voor het functioneren van trainers/leiders en hoofd(en) jeugdopleiding en het gericht laten functioneren van de interne en externe scouting ten behoeve van alle elftallen.
VTZ is ook medeverantwoordelijk voor de indeling van de teams en stuurt dit proces aan. Indelingen van teams worden uitgebreid besproken met de betrokken hoofden jeugdopleiding, trainers en de interne scouting. Deze besluiten worden gezamenlijk genomen zodat niet de mening van één persoon telt, maar er een onderbouwde mening aan ten grondslag ligt.

VTZ is te bereiken op het e-mailadres vtz@alcides.nl ‚Äč

Periodiek evalueert VTZ de voortgang op alle niveaus:

• Staf & Senioren prestatie-elftallen (selectie 1, 2 en A1)
• Overige senioren
• Jeugd
• Vrouwen & meisjes
• Bewaking voetbalvisie en missie en de uitvoering ervan
• Talentontwikkeling en opleiding in de breedste zin
• Regionale Verankering & Scouting (intern/extern)
• Informatie & Communicatie rondom voetbal
• Samenwerking derden
• Optimaliseren voetbalorganisatie en samenhang, ook in relatie met de andere beleidsterreinen.

De verantwoordelijke collega’s van wedstrijdzaken, scheidsrechterszaken, materiaalbeheer, de kantinecommissie en kledingbeheer schuiven in een bepaalde frequentie ook bij het VTZ–overleg aan.

VTZ:

Sven Zeeman: Voorzitter VTZ, Jeugd, lid Hoofdbestuur
Jan Bos: Prestatie Elftallen (Alcides zondag 1 en 2), lid Hoofdbestuur
Geert Zanting: Prestatie Elftallen (Alcides zondag 1 en 2), Hoofd verantwoordelijke scouting
Dennis Knipmeyer: Senioren recreatief voetbal zaterdag en zondag
Elly Mollema: Vrouwen- & meisjesvoetbal
Gert-Jan Paulissen: VTZ Jeugd
Henk van Halen: Scouting
 

VTZ werkgroepen:

  • VTZ Breed
  • VTZ jeugd
  • VTZ Dames
  • VTZ organisatorisch
  • VTZ Prestatie elftallen

VTZ ondersteuning:

Interne scouting: Henk van Halen, Stefan ter Wal, Gert Jan Paulissen, Sjon Brinkman, Geert Zanting. Scouting is te bereiken op scouting@alcides.nl
Talentontwikkeling & opleiding: Gert Jan Paulissen
Aanmelden als speler of vrijwilliger
EveryOffice
EveryPlaces