Nieuw bij Alcides: Commissie Sponsoring Jeugdopleiding (CSJ)


Met ingang van dit seizoen is er een nieuwe commissie binnen MVV Alcides: de Commissie Sponsoring Jeugdopleiding. De commissie gaat zich bezighouden met de sponsoring van de jeugdteams binnen Alcides.

Aan het einde van vorig seizoen heeft de commissie een sponsorplan gepresenteerd aan het bestuur en het bestuur heeft haar goedkeuring gegeven aan het sponsorplan. Dit betekent onder meer dat de commissie alle sponsorbelangen voor de jeugdopleiding gaat behartigen en dat de contacten met jeugdsponsoren via deze commissie gaan verlopen.

Mocht er zich een jeugdsponsor bij u melden, verwijs deze dan door naar een van de commissieleden!

CSJ gaat de komende tijd bezig om de volgende drie doelstellingen te bereiken:
  1.  Alle jeugdteams spelen in eenduidige, representatieve en gesponsorde tenues (Van F t/m A).
  2.  Jaarlijks extra inkomsten verwerven die door Voetbal Technische Zaken (VTZ) worden gebruikt voor de (door)ontwikkeling van de jeugdopleiding binnen MVV Alcides.
  3.  Sponsoren van de jeugdopleiding betrekken bij de jeugdopleiding van MVV Alcides.

CSJ bestaat uit Stephan Lammerink (voorzitter), Patrick de Jonge (financiën) en Theo van Leussen (secretaris). Ze gaan van start met uitbreiding van het aantal leden. Ze richten zich hierbij met name op vrijwilligers die nieuwe sponsors werven, maar ook vrijwilligers die onze sponsors ontvangen op ons mooie sportpark.

Daarnaast is een speerpunt van den commissie om gerichte aandacht te geven aan de jeugdsponsors van Alcides. Zo is het plan om sponsors jaarlijks uit te nodigen voor een gezellige sponsoravond, waarbij ze geïnformeerd worden door VTZ over de manier waarop VTZ de sponsorbijdragen heeft ingezet.

Mocht u nog vragen hebben stuur dan gerust een mailtje naar jeugdsponsoring@alcides.nl.