Accommodatie

Faciliteiten
Alcides heeft een hoofdveld met een overdekte hoofdtribune. Daarnaast beschikt de club nog over 2 officiële wedstrijdvelden, 2 trainingshoeken, 8 kleedkamers, een kantine met kantoorruimte, bestuurskamer en een naastgelegen sponsorhome, met 1 (deelbare) vergaderruimte en een fitnessruimte.

Reserveren vergaderruimte
    •    Vergaderruimte reserveren via mailadres kantine@alcides.nl of via Whatsapp 06-27028533.
    •    Onder vermelding van naam en team/commissie, datum, tijd en aantal personen.
    •    Pas na akkoord van beheerder is de ruimte gereserveerd.

Onderhoud
De kantine en sponsorruimte (eigendom vereniging) en de kleedkamers (eigendom van de gemeente) worden regelmatig door vrijwilligers schoongemaakt. Eigen verantwoordelijkheid en zorg van de leden en gebruikers wordt vereist. Opzettelijke vernieling of beschadigingen worden niet geaccepteerd en zullen verhaald worden op de veroorzaker.

‚ÄčKleedkamers
Het is onvermijdelijk dat kleedkamers vuil worden wanneer spelers zich na de wedstrijd of training douchen en omkleden. Het is echter vervelend en onacceptabel wanneer de kleedkamers extra vuil worden door de voetbalschoenen binnen af te kloppen, gooien van modder, op de vloer achterlaten van bekertjes en papier. Daarom heeft elk team corveeroosters ingesteld zodat elk lid regelmatig de kleedkamer moet schoonmaken.

Kantine
De kantine is op zaterdag geopend tot 17.30 uur. De openingstijden van de kantine zijn afgestemd op de trainingstijden en het wedstrijdschema. Het is verboden alcohol te gebruiken in de kleedkamers, rond de velden en rond de kantine, behalve bij kampioenschappen. Alcides conformeert zich aan de wettelijke regels t.a.v. het schenken van alcohol, aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. In de kantine kan gratis gebruik worden gemaakt van WIFI.

Richtlijnen t.a.v. roken
De volgende richtlijn geldt over roken op en rond het voetbalveld. Deze geldt voor alle gebruikers van de accommodatie van Alcides: Er mag niet worden gerookt na de training of wedstrijd zolang de voetbalkleren of trainingskleren nog aan zijn. Wordt dit wel gesignaleerd dan kan er een strafmaatbepaling gaan plaats vinden. Binnen het clubgebouw en de kleedkamers geldt vanaf 1 juli 2008 de wettelijke regeling t.a.v. het roken in openbare gebouwen. Dit betekent dat er een totaal rookverbod geldt. Roken is niet toegestaan op en om het kunstgrasveld. Smeulende peuken brengen schade toe aan het kunstgras maar de restanten kunnen, net als bij eten- en drankresten, zorgen voor schimmelvorming. Roken, eten en drinken is dan ook absoluut niet toegestaan op het kunstgrasveld.
Aanmelden als speler of vrijwilliger
Digizijn
EveryOffice