Inleiding

Met het kenbaar maken van deze zgn. gedragscode wil het bestuur van Alcides aangeven welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, (on)betaald kader en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. Deze afspraken gelden als basis voor Alcides. Hebben we dit goed voor elkaar dan is het voor een ieder mogelijk om op een prettige manier een plek te vinden binnen onze mooie vereniging.

• Leden van Alcides tonen in woord en gedrag respect voor de andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders. Zonder respect geen voetbal.
• Leden van Alcides accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol. 
• De seniorenleden, de leiding en de ouders vervullen op de sportvelden een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.
• Leden van Alcides behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is. Vanuit deze basisafspraken willen we een aantal clubregels met elkaar afspreken.
Aanmelden als speler of vrijwilliger
Digizijn
OnlineCity