Clubregels voor senioren

• Afspraken in clubverband nakomen.
• Besluiten scheidsrechters respecteren en accepteren.
• Naar vermogen vrijwilligerswerk te doen, als senior bent u in ieder geval verplicht bij toerbeurt bardiensten te verrichten.
• Sportief gedragen in en buiten het veld.
• Kleedkamer en clubhuis schoon achterlaten.
• Geen alcoholgebruik langs het veld en in de kleedkamers.
• Tassen, fietsen en auto's op de bestemde plaatsen.
• Eigen mening bij de begeleiding naar voren brengen.
• Discipline en verantwoordelijkheidsgevoel tonen.
• Voorbeeld voor de jeugd zijn.
Aanmelden als speler of vrijwilliger
EveryPlaces
Univé Meppel