Afmelden en aflasten van een wedstrijd

Afmelden voor een wedstrijd
Kun je een keer niet mee doen met een wedstrijd, geef dit dan uiterlijk de vrijdagavond voor de wedstrijd door aan de trainer of leider, voor 18.00 uur. (liefst eerder natuurlijk, dan kan er voor eventuele vervanging gezorgd worden).

Aflasten van een wedstrijd
Het komt soms voor dat er wedstrijden afgelast moeten worden. Indien dit het geval is, dan worden de leiders van de betreffende teams hierover gebeld door de wedstrijdsecretaris. Ga niet zelf bellen naar de kantine! Je houdt de lijn op deze manier bezet, zodat de tegenstanders ook niet gebeld kunnen worden. Wacht dus het telefoontje van de leider van je team af. Hij/zij brengt je zo spoedig mogelijk op de hoogte van het genomen besluit. Op de website van MVV Alcides kan worden nagegaan of de wedstrijden al dan niet doorgaan. Ouders van jeugdleden worden ten stelligste afgeraden om ingeval van een uitwedstrijd over het al dan niet doorgaan van de wedstrijden telefonisch contact op te nemen met de tegenstander aangezien e.e.a. kan leiden tot misverstanden.
Aanmelden als speler of vrijwilliger
OnlineCity
Digizijn