Vertrouwenspersoon

Binnen M.v.v. Alcides zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met meldingen of klachten over bijvoorbeeld agressief gedrag, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

Als er problemen zijn met medespelers, leiders, trainers of het bestuur, dan kan dat het beste worden opgelost door de betrokken persoon zelf, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op één van de vertrouwenspersonen gedaan worden. 
De vertrouwenspersonen binnen Mv.v. Alcides zijn :
Cyrille van Soest 06-27252287 ( c.vansoest@hotmail.com ) en
Dick Sloots 06-27028533 ( dicksloots@kpnmail.nl )
Aanmelden als speler of vrijwilliger
Univé Meppel
EveryOffice