Clubregels voor junioren

• Afspraken in clubverband nakomen.
• Besluiten scheidsrechters respecteren en accepteren.
• Vrijwilligerswerk doen binnen de mogelijkheden van de vereniging.
• Sportief gedrag in en buiten het veld.
• Kleedkamer en clubhuis schoon achterlaten.
• Geen alcohol drinken (tot 18 jaar).
• Tassen en fietsen op de bestemde plaatsen.
• Eigen mening bij de begeleiding naar voren brengen.
• Discipline tonen: luisteren naar de leiding.
• Meedoen aan acties en evenementen.

Aanmelden als speler of vrijwilliger
Univé Meppel
EveryOffice