Reglement Lief en Leed

PROTOCOL LIEF EN LEED
 
Inleiding
 Met het kenbaar maken van het Protocol Lief en Leed wil het bestuur van M.v.v. Alcides aangeven hoe we  binnen de vereniging invulling geven aan specifieke gebeurtenissen bij leden  en andere betrokkenen van onze vereniging.
 
Algemeen
Het budget van het Lief en Leed M.v.v. Alcides wordt beheerd door de penningmeester en de verantwoordelijke/coördinator Lief en Leed.
Alleen de verantwoordelijke/coördinator van Lief en Leed kan bestellingen plaatsen. Ook het Hoofdbestuur kan bestellingen plaatsen maar meldt deze dan bij de verantwoordelijke/coördinator Lief en Leed.

De verantwoordelijke/coördinator Lief en Leed houdt een kasboek bij en legt verantwoording af bij de penningmeester. 

Bij een bericht van geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden van leden of betrokkenen bij M.v.v. Alcides wordt er via de coordinator Lief en Leed en/of het bestuur actie ondernomen. 

Het volledige protocol is op te vragen via bestuurssecretariaat@alcides.nl 
Aanmelden als speler of vrijwilliger
Digizijn
OnlineCity