Reglement Lief en Leed

Reglement Lief en Leed MVV Alcides

Het budget van het Lief en Leed MVV Alcides wordt beheerd door de penningmeester en de verantwoordelijke/coördinator Lief en Leed.
Alleen de verantwoordelijke/coördinator van Lief en Leed kan bestellingen plaatsen. Indien anders, alleen door het hoofdbestuur, deze meldt dit dan bij de verantwoordelijke/coördinator Lief en Leed.

De verantwoordelijke/coördinator Lief en Leed houdt een kasboek bij en legt verantwoording af bij de penningmeester.

Geboorte
Na ontvangst van een geboortekaart, wordt er een kaart namens de vereniging gestuurd. In overleg met hoofdbestuur kan hier van afgeweken worden. Bijvoorbeeld bloemen/cadeau.

Huwelijk
Na ontvangst van een kaart, wordt er een kaart namens de vereniging gestuurd. In overleg met hoofdbestuur kan hier van afgeweken worden. Bijvoorbeeld bloemen/ cadeau
Indien er een uitnodiging voor het feest is, voor een afvaardiging van de vereniging wordt er € 50,00 geschonken in de vorm van Bloemen en een Cadeau(bon).

Jubilarissen
Hiervoor zijn andere richtlijnen opgesteld en deze vallen niet onder lief en leed.

Ziekte/Blessure
Bij ziekte/blessure van jeugdleden:
Na aangeven/melding bij de coördinator lief en leed door een leider/ trainer/coördinator wordt er een kaart gestuurd namens de vereniging.
Bij langdurige ziekte/blessure een aardigheid t.w.v. €. 5,00 (bezoekje leider/trainer/coördinator)

Bij ziekte/blessure van seniorleden:
Na aangeven/melding bij de coördinator lief en leed door leider/trainer/ coördinator worden er bloemen of een fruitschaal gestuurd t.w.v. €10.00 namens de vereniging. Bij langdurige ziekte/blessure bloemen, attentie of fruitschaal t.w.v. €. 10,00 (bezoekje afvaardiging leider/trainer/bestuur).

Bij ziekte/blessure van leider/trainer/coördinator/bestuur/overig:
Na aangeven/melding van leider/trainer/coördinator/bestuur worden er bloemen of een fruitschaal gestuurd t.w.v. €10.00 namens de vereniging. Bij langdurige ziekte/blessure bloemen, attentie of fruitschaal t.w.v. €. 10,00 (bezoekje afvaardiging leider/trainer/bestuur).

Overlijden
Bij het overlijden van een lid of familielid van een lid/ondersteunend lid/erelid wordt er een kaart/brief gestuurd door de coördinator Lief en Leed (bestuur).
In overleg wordt er een advertentie geplaatst. Indien er een kaart naar de vereniging is gestuurd gaat er een afvaardiging van MVV Alcides naar de crematie/begrafenis. 

Alle uitzonderingen op bovengenoemde gaan altijd in overleg met verantwoordelijke/coördinator Lief en Leed en het bestuur van MVV Alcides.
Aanmelden als speler of vrijwilliger
EveryOffice
Digizijn